bendruomene baneris tekstas

senelespasaka_300x200.jpgVis dažniau kuriantis mišrioms šeimoms, daugeliui tautiečių rūpestį kelia lietuvių tautos ir kalbos išnykimas, baiminamasi, jog ateinanti mišrių vaikų karta praras sąsajas su savo kilme, kultūra, jos išsižadės, tačiau dažnai pamirštama kita medalio pusė – kuriant mišrią šeimą, kitos tautos bei bendruomenės ką nors sužino ir išmoksta apie mūsų mažą, mylimą tėvynę... Siekdami įrodyti, kad garsas apie Lietuvą sklinda ne geležinio vilko staugimo dėka, o vis dažniau mišrias šeimas kuriančių lietuvių, metėme jų antroms pusėms iššūkį, ir jie geranoriškai sutiko jį priimti. Pažiūrėkite, kaip jiems sekėsi.