bendruomene baneris tekstas


ortodoksai_300x200.jpg
Žydai nėra motyvuoti nežydų atvertimu į judaizmą. Pagal halachą, rabinai privalo tris kartus nuoširdžiai ir iš visų jėgų bandyti atkalbėti norintį konvertuotis nuo konvertavimosi.

Šiame straipsnyje minėjome, kad žydai turi daug daugiau atsakomybių prieš D-vą nei nežydai. Tam, kad būtų D-vo pripažinti dorovingais, nežydai turi laikytis septynių Nojaus įsakymų, tuo tarpu žydai privalo laikytis visų 613 Toros įsakymų, kad būtų įvertinti D-vo. Jeigu kandidatas nesugebės laikytis visų šių įstatymų, tai geriau jis nesikonvertuotų – tai bus geriau ir jam pačiam, ir visai bendruomenei, nes žydai yra atsakingi vienas už kitą, taip pat ir už kiekvieną naują bendruomenės narį. Taigi privalomasis rabino bandymas atkalbėti nuo konvertavimosi yra skirtas įsitikinti, kad kandidato intencijos tyros, tikros ir kandidatas yra pasiruošęs prisiimti šią atsakomybę.

Pagal ortodoksinį judaizmą, kandidatas privalo būti apmokytas, kaip gyventi žydiškai, privalo sutikti laikytis visų 613 įsakymų (kabbala tol mitzvot), jeigu kandidatas yra vyriškos lyties, jam turi būti atliktas apipjaustymas (mila) ir kandidatas turi išsimaudyti (tevilah) ritualinėje vonioje (mikvah). Visas procesas turi būti stebimas rabinų komisijos (Bet Din), sudarytos iš trijų rabinų. Šie stebėtojai patys privalo būti pavyzdingi žydai. Jeigu stebėtojas neatitinka šių reikalavimų, jis negali būti Bet Din narys, nepaisant jo statuso – rabinas ar ne.

Atsivertimo procesas yra ilgas ir sudėtingas, trunkantis mažiausiai keletą metų, o ir dešimtmečiais matuojamas atsivertimas jokiu būdu nėra išimtis.

Jeigu kandidatas ruošiasi keltis gyventi į Izraelį arba turės kitokių reikalų su vyriausiuoju Izraelio rabinatu, jis turi įsitikinti, kad tiek jo mokytojas rabinas, tiek visi Bet Din nariai yra pripažinti vyriausiojo Izraelio rabinato, kitaip jo atsivertimas nebus galiojantis.

Žemiau pateikiame trumpą konvertavimosi proceso aprašymą.

Mokytojo rabino paieškos

Kandidatas pirmiausia turi surasti rabiną, kuris sutiks jį priimti mokiniu. Rabinas gali prašyti, kad pirmiausia kandidatas susipažintų su rabino globojama bendruomene, aktyviai dalyvautų pamaldose ir rabino pamokose. Kiek laiko užtruks, kol rabinas priims kandidatą kaip mokinį, priklauso tik nuo rabino. Įtakos tam gali turėti rabino požiūris į atsivertimą ir konvertitus, jo praeities patirtys su konvertitais, užimtumas ir nuomonė apie kandidato nuoširdumą.

Iš kandidato tikimasi, kad jis persikels gyventi į žydišką bendruomenę pėsčiomis įveikiamu atstumu iki bendruomenės, kad galėtų lankytis šabo ir šventinėse pamaldose. Kandidatas privalo įrodyti savo pasiryžimą gyventi žydiškoje bendruomenėje visą likusį savo gyvenimą.

Kandidatūros patvirtinimas

Mokytojui rabinui sutikus kandidatą priimti kaip mokinį, jo kandidatūra turi būti patvirtinta Bet Din susirinkime, kuris dažniausiai trunka apie valandą, ir kurio metu kandidatas privalo įrodyti savo nuoširdumą ir pasiryžimą konvertuotis. Kartais, jeigu mokytojas rabinas yra užtikrintas, kad kandidatas bus patvirtintas Bet Din, šis žingsnis gali būti praleidžiamas, tačiau tai labiau išimtis nei taisyklė.

Judaizmo pamokos

Kai kurie rabinai organizuoja specialias programas kandidatams, tokiu atveju kandidatas privalo lankytis pamokose ir aktyviai dalyvauti kitoje bendruomenės veikloje. Kiti sudaro individualią programą kandidatui, atsižvelgdami į jo savybes. Mokomasi apie religiją, halachos įstatymus, papročius ir pradedama jų laikytis. Kandidatai privalo pradėti laikytis kosher nurodymų namuose ir už jų ribų, laikytis šabo.

Kiek laiko užtruks mokymasis, priklauso tik nuo mokytojo rabino, kada jis nuspręs, jog kandidatas yra pasirengęs konvertuotis. Tai užtruks mažiausiai metus, nes kandidatas turi susipažinti su metinėmis žydiškomis šventėmis nors vieną kartą.

Interviu su Bet Din

Mokymosi metu, kandidatas susitinka mažiausiai tris kartus su Bet Din. Yra tikimasi, kad kandidatas dalyvaus asmeniškai, nepaisant kelionės atstumo ar kaštų. Tik retais atvejais yra daromos išimtys. Paprastai apie valandą trunkančio interviu metu Bet Din stebi kandidato pažangą, jo atsidavimą, praktikos skrupulingumą ir žinių lygį. Paskutiniame interviu bus suplanuota data mila, jeigu kandidatas yra vyras, ir mikvah ritualui.

Atsivertimo ritualas

Pirmiausia, paskutinio interviu metu kandidatas priima 613 įstatymų bei formaliai sutinka laikytis žydų teisės. Kai kurie Bet Din gali prašyti net raštiško sutikimo priimti įstatymus ir sutikimo laikytis žydiškos teisės. Tada vyksta pasiruošimas mikvah ritualui, kurio metu yra švariai nuplaunamas kūnas, kad neliktų jokių nešvarumų. Tada kandidatas pereina į ritualinę vonią, ir, jau esant vandenyje, dar prieš visišką panėrimą, pakartoja sutikimą laikytis žydiškos teisės. Kai kurie Bet Din reikalauja oficialaus įstatymų priėmimo šiuo momentu. Paskiausiai, kandidatas tris kartus visiškai panyra po vandeniu ir išnirdamas sukalba specialią maldą.

Po Mikvah kandidatui yra suteikiamas žydiškas vardas ir jis pristatomas žydų bendruomenei.

Nuo šio momento kandidatas yra laikomas pilnaverčiu žydu. Vienintelė išlyga yra moterims konvertitėms, kurioms draudžiama tekėti už koheno (Aarono (Mozės brolio) palikuonis, aut. past.).

 

Šaltiniai: 
http://www.jewfaq.org 
http://www.halakhicconversion.org 
http://www.judaismconversion.org 
http://geirusmontreal.ca