bendruomene baneris tekstas


ortodoksai_300x200.jpg
Žydai nėra motyvuoti nežydų atvertimu į judaizmą. Pagal halachą, rabinai privalo tris kartus nuoširdžiai ir iš visų jėgų bandyti atkalbėti norintį konvertuotis nuo konvertavimosi.

Šiame straipsnyje minėjome, kad žydai turi daug daugiau atsakomybių prieš D-vą nei nežydai. Tam, kad būtų D-vo pripažinti dorovingais, nežydai turi laikytis septynių Nojaus įsakymų, tuo tarpu žydai privalo laikytis visų 613 Toros įsakymų, kad būtų įvertinti D-vo. Jeigu kandidatas nesugebės laikytis visų šių įstatymų, tai geriau jis nesikonvertuotų – tai bus geriau ir jam pačiam, ir visai bendruomenei, nes žydai yra atsakingi vienas už kitą, taip pat ir už kiekvieną naują bendruomenės narį. Taigi privalomasis rabino bandymas atkalbėti nuo konvertavimosi yra skirtas įsitikinti, kad kandidato intencijos tyros, tikros ir kandidatas yra pasiruošęs prisiimti šią atsakomybę.

JUDAIZMAS_300x200.jpgKas yra Judaizmas

Judaizmas yra seniausia iš trijų su Abraomu siejamų religijų (kitos dvi yra krikščionybė ir islamas). Daugiausia žydų gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Izraelyje; didelės žydų bendruomenės gyvena Europoje, Lotynų Amerikoje ir Kanadoje. Likusieji yra išsibarstę po Afriką, Australiją ir Aziją (neskaitant Izraelio).

tora_300x200.jpgŠioje skiltyje dėl praktinių ir religinių priežasčių judaizmas bus pristatomas ortodoksinio judaizmo kontekste. Visų pirma, ortodoksinis judaizmas yra vienintelė judaizmo kryptis, kuri yra oficialiai pripažįstama Izraelio vyriausybės, taigi mišrioms šeimoms yra labai svarbu susipažinti būtent su šia judaizmo kryptimi, nes tai gali turėti įtakos šeimos migracijai. Visų antra, Izraelio religiniai autoritetai pripažįsta tik ortodoksinį konvertavimąsi į judaizmą, ir tik jis yra galiojantis konvertito žydiškumo įrodymas teisinių ar imigracinių procesų metu. Kiekvienas konvertavimosi į kitas nei ortodoksines konfesijas atvejis yra svarstomas vyriausiojo Izraelio rabinato, ar jis atitinka halacha (žydų teisė, aut. past.) reikalavimus, kuris, neretai, yra ilgas ir sudėtingas procesas.

Taip pat yra svarbu paminėti, kad judaizmo istorija yra pažymėta ne viena reformacija ir konfesijų skilimu; ypač jų buvo gausu per pastaruosius du šimtmečius. Iki devyniolikto amžiaus pradžios judaizmas buvo tik vienas – tas, kurį mes šiandien vadiname ortodoksiniu judaizmu. Kadangi vienas iš judaizmo stulpų yra žodinis Toros perdavimas iš kartos į kartą, todėl istoriniu požiūriu žydai ortodoksai yra vieninteliai, kurie galėjo atitikti šį reikalavimą, taigi jie yra vieninteliai autentiškojo judaizmo sargai.

Šaltiniai:

http://www.halakhicconversion.org/

www.jewfaq.org

Interviu su Českiu Veisu (Cheskie Weiss), http://outremonthassid.com/