bendruomene baneris tekstas

DUK_ISLAMAS_300x200.jpg

Ar islame leidžiamos skyrybos?

Taip, islame tiek vyrai, tiek moterys gali inicijuoti skyrybas. Tiesa, vyrams šis procesas yra kur kas paprastesnis. Šis nevienodumas yra aiškinamas skirtinga vyro ir moters prigimtimi.

Vyrui pakanka ištarti aš su tavim skiriuosi ar kitus, analogišką reikšmę turinčius žodžius. Skyrybos neprivalo turėti jokios specifinės priežasties. Po šių ištartų žodžių, prasideda laukimo periodas moteriai, vadinamas idda. Jis trunka tris menstruacinius ciklus, jei moteris nėščia - kol gimsta vaikas, jei moteriai ne(bė)ra menstruacijų - tris mėnesius. Šiuo periodu vyras privalo pilnai išlaikyti moterį ir turi teisę ją susigrąžinti, t.y. pakeisti nuomonę. Jei idda periodas praeina, o vyras žmonos nesigrąžino, jie laikomi išsiskyrę.

MOTERIS_ISLAME_300x200.jpgŠeima islame yra itin svarbus tiek socialinis, tiek religinis vienetas, dėl to ji yra ypatingai gerbiama bei saugoma. Santuoka islame – tai pusė religijos, kas reiškia, jog musulmonas (ė) turi sau rinktis į porą partnerį (ę), kuris (i) padėtų gyventi pagal religinius principus ir drauge artėti prie Viešpaties.

Santuoka islame sudaro vyras ir moteris laisva valia. Niekas negali būti verčiamas tuoktis. Segreguotoje lyčių pagrindu islamo visuomenėje, santuoka padeda išsaugoti skaistumą, dorą bei apsaugoti visuomenę nuo tokių socialinių problemų, kaip: prostitucija, nepageidaujami nėštumai, abortai, nesantuokiniai vaikai ir t.t.

ISLAMAS 300x200Kokia metodologija remiantis bus pristatomas islamas šioje skiltyje?

Paskutinis islamo Pranašas Muhamedas () kartą nubrėžė liniją smėlyje ir tarė: Tai yra Allah kelias“. Tada Jis nubrėžė iš tos linijos atšakas ir tarė: Tai yra klysteliai ir kiekvieno iš jų gale yra Šėtonas, kviečiantis žmones pas save.

Šie Dievo Pasiuntinio žodžiai yra perspėjimas tikintiesiems, kad, nors egzistuoja gausi nuomonių ir islamo praktikų įvairovė, teisingas kelias yra tik vienas.

Pranašas () taip pat yra pasakęs: Žydai suskilo į 71 grupę, krikščionys į 72 grupes, o mano umma (musulmonai) suskils į 73 grupes. Visos iš šių grupių bus Pragare, išskyrus vieną. Kas ta grupė? – paklausė bendražygiai. Tai Džamaa (džamaa – susibūrimas, bendruomenė). Kituose perdavimuose minima tokia perdavimo pabaiga: Tai grupė, kuri laikosi to, ko laikiausi Aš ir mano bendražygiai. Paskutinis perdavimas, kurį noriu paminėti yra šis: Pranašas () yra pasakęs: Geriausia karta yra mano karta, o tada, karta einanti po jų, bei karta, einanti po pastarųjų.

Šie autentiški perdavimai nurodo, kad teisingas yra vienas kelias, ir tai yra Pranašo Muhamedo () bei Jo bendražygių kelias, o taip pat dviejų paskesnių kartų. Šios trys kartos vadinamos As Salaf.

Taigi, pristatant islamą šioje svetainėje, bus remiamasi tuo aiškinimu, kurį pateikė pirmosios trys islamo kartos.