bendruomene baneris tekstas

ISLAMAS 300x200Vienas dažniausių lietuvių moterų ir merginų, esančių poroje su musulmonu, klausimų būna:  „ar musulmonams leidžiama vesti krikščiones?

 Atsakymas yra taip, tačiau, su tam tikrom sąlygom.

 Santuokos su krikščionėmis ir žydėmis leidžiamumas religiniuose tekstuose

 Musulmonai vyrai gali vesti Knygos moteris, t. y. žydes ir krikščiones. Tokį leidimą Dievas suteikia Korane (5 sura, 5 eilutė):

 „(...) leidžiamos jums nesuteptos moterys iš tikinčiųjų tarpo ir nesuteptos moterys iš tų, kuriems dovanotas Raštas iki jūsų (...)“

 

„Raštas“ -tai Dievo siųstos Knygos iki Korano: Tora bei Evangelijos. Taigi, ši eilutė yra aiškus, tiesioginis santuokų su krikščionėmis bei judėjomis leidžiamumo įrodymas.

Hadisuose (perdavimuose) minima, kad ne vienas artimas Pranašo  bendražygis buvo vedęs Knygos moteris.

Šia praktika ankstyvieji musulmonai suteikia precedentą tikintiesiems vesti tiek žydes, tiek krikščiones. Šios teisės apribojimas yra nuodėmė.

Kaip vyksta musulmono santuokos su krikščione ceremonija?

Santuokos ceremonija nesiskiria nuo musulmonų poros santuokos. Privaloma, kad dalyvautų merginos globėjas, du liudininkai musulmonai vyrai (arba vietoj vieno vyro gali būti dvi moterys musulmonės), jaunikis privalo padovanoti arba įsipareigoti ateityje perduoti dovaną jaunajai. Santuoka privalo būti sudaroma laisva valia.

Nemusulmonės globėjas (arabiškas terminas globėjas tariasi uali, angliškai rašoma wali) negali būti jos nemusulmonas giminaitis. Paprastai juo tampa religinės musulmonų bendruomenės lyderis: mečetės imamas, arba jo paskirtas atsakingas asmuo.

Pati santuokos ceremonija yra itin paprasta: globėjo arba jaunosios paklausiama, ar ji sutinka tekėti už šio jaunuolio, o jaunikio – ar jis sutinka vesti šią merginą. Davus atsakymus taip, jaunojo pasiteiraujama, jis dovanoja, o jaunosios – ar ją tenkina ši dovana? Jei pora turi kažkokių specifinių sąlygų santuokai, jos gali būti išvardytos liudyto akivaizdoje (svarbu, kad keliamos sąlygos neprieštarautų islamui). Tuo ceremonija pasibaigia. Tiesa, imamas gali pasakyti simbolinę kalbą.

Nebūtina tuoktis mečetėje, tai galima atlikti bet kur kitur, tačiau, jei ceremonija vyksta musulmonų maldos namuose, galima tikėtis, kad erdvė bus atskirta pagal lytį, t. y. moteris ir vyrus skirs širma, moters bus prašoma prisidengti pagal islamo reikalavimus.

Islamo rekomenduojama švęsti vestuves, kviesti svečių. Atsisakyti kvietimo į vestuves be svarios priežasties yra nuodėmė.

Vestuvių šventėje neleidžiami islamui prieštaraujantys dalykai: muzika, alkoholis, šokiai (nebent, moterys ir vyrai švenčia atskirai, tuomet šokti galima pagal būgnelių ritmą), bet kokie prietarais paremti papročiai ir pan.

Esu nepraktikuojanti krikščionė, ar vis tiek galiu tekėti už musulmono?

Islamas neapibrėžia, kaip uoliai krikščionė ar žydė turi praktikuoti savo tikėjimą norint tekėti už musulmono. Joms pakanka save priskirti minėtoms religijoms ir neturėti įsitikinimų, kurie prieštarauja patiems pagrindams, pavyzdžiui, krikščionybė nesuderinama su tikėjimu reinkarnacija, karma, astrologija ir pan.

Jei mergina apsimeta esanti krikščionė ar žydė tam, kad ištekėtų už musulmono, nors tokia nesijaučia esanti, tuomet santuoka laikoma galiojančia iki to momento, kol šios klastos nesužino jaunikis (ar jau vėliau santuokoje – vyras), uali, imamas, ar liudininkai. Jei jaunikiui tampa žinomos tikrosios jo antrosios pusės religinės pažiūros, nesuderinamos su santuoka, jam nedelsiant reikia nutraukti jųdviejų santykius.

Ar yra papildomų sąlygų tarpreliginėms santuokoms?

Taip. Santuoka tarp musulmono ir Knygos moterų leidžiama su sąlygom:

1. Jaunoji turi būti dora, t. y. neturėjusi nesantuokinių lytinių santykių. Jei mergina nebuvo niekada ištekėjusi, tuomet ji turi būti skaisti. Išsiskyrusios ar našlės gali būti turėjusios lytinių santykių tik su savo teisėtais sutuoktiniais ir tik po santuokos sudarymo.

2. Pritariama, kad šeimos galva yra vyras.

3. Visi santuokoje gimsiantys vaikai auginami islamiškai.

Kodėl musulmonės negali tekėti už kitatikių?

Islamas, nors skelbia, kad tiek moterys, tiek vyrai yra vienodai reikšmingi, visgi pripažįsta skirtingą prigimtį. Pagal šią religiją, būtent vyras yra stipresnis religinis autoritetas šeimoje ir jo viena pareigų yra užtikrinti šeimos dvasinį kelią.

Moters jautri prigimtis padeda jai būti labiau lanksčia bei prisitaikančia, tad kiltų grėsmė tiek jos pačios religijai, tiek jos vaikų religiniam identitetui.

Kodėl kai kurie imamai atsisako sutuokti musulmoną su Knygos moterimi? Ką daryti tokiu atveju?

Nors mažai tikėtina, kad atsirastų imamas, negirdėjęs, jog musulmonai gali vesti Knygos moteris, vis dėlto gali nutikti taip, kad kliūtys tuoktis bus sudaromos iš nežinojimo.

Kita galima priežastis: imamui žinomos priežastys, kodėl ši santuoka bus negaliojanti (kokios tai gali būti priežastys, yra išvardyta aukščiau).

Gali būti ir taip, kad pasirinktas imamas atstovauja sektą, kuri nesivadovauja autentišku islamu. (arba „nukrypusią nuo autentiško islamo sektą“, arba „sektą, nukrypusią nuo autentiško islamo“)

Bet, ko gero, realiausia priežastis, kodėl imamai leidžia sau blokuoti tokias santuokas, yra jų asmeninė priešiška nuomonė, netikėjimas, kad tokios santuokos yra patvarios, palaimintos Dievo, dėkingos augti vaikams. Galbūt, būdami bendruomenių lyderiais, jie matė nemažai dėl religinių nesuderinamumų byrančių santuokų.Kad ir kaip būtų, imamų asmeninė nuomonė ar patirtis negali būti priežastis uždrausti tai, leido Dievas.

Jei jūs sutikote tokį nesukalbamą imamą, neeikvokite energijos jį įtikinėdami, paieškokite kito žmogaus, galinčio jus sutuokti. Nedelskite ir neatidėliokite savo planų.

Pabaigai

Vedybos pagal islamą yra paprastos tiems, kas nori, o santuokos sąlygos – lengvai įgyvendinamos tiems, kam jos svarbios. Santuoka sudaroma Viešpaties vardu ir tik Jo palaiminimo reikia siekti, todėl svarbu žinoti ir įvykdyti santuokos reikalavimus, prisiimti pareigas bei naudotis teisėmis.

 

Naudoti šaltiniai:

„Koranas. Literatūrinis prasmių vertimas“

Šeicho Muhamed Salih al Munadžid verdiktai