bendruomene baneris tekstas

islamiski vardai 300x200Musulmonams labai svarbu turėti gerą, taurią reikšmę turintį vardą. Suteikti tokį vardą savo vaikams yra tėvų pareiga, o tokį vardą gauti – yra vaikų prigimtinė teisė. Galbūt dėl tokio reikšmingumo apie musulmonų vardus egzistuoja daug nepagrįstų mitų, kuriuos norisi išsklaidyti.

Norisi pabrėžti, kad islame neegzistuoja terminas „musulmoniškas vardas“. Ši religija neskirsto vardų į musulmoniškus ar nemusulmoniškus. Islamiškuose šaltiniuose minimi tik du vyriški vardai, kaip geriausi ir gražiausi, tai Abdula (angl. Abdullah) — lietuviška reikšmė „Allah tarnas“ ir Abdurahman (angl. Abdurrahman) — lietuviška reikšmė „Mielaširdingiausiojo tarnas.“ Jokie kiti vardai nepaminėti Korane ar Pranašo () tradicijoje kaip turintys prioritetą prieš kitus vardus.

Tačiau islamas nurodo vardus, kuriais draudžiama vadintis.

 1. Vardai, priklausantys Allahui (Allahas turi 99 vardus), jų aukščiausio laipsnio forma (pavyzdžiui, Al Hakym - Išmintingiausias).
 2. Vardai, kurių reikšmė prilygina žmogų pranašo statusui (pavyzdžiui, Saiyd an Nas – žmonių vedlys).
 3. Vardai, kuriais išreiškiamas šlovinimas kieno nors kito nei Allaho (pavyzdžiui, Abd ul Uza, lietuviškai „Uzos tarnas“ („Uzza“­ pagonių deivė). Deivių ir dievukų vardai.
 4. Šėtoniški vardai.

Nedraudžiami, tačiau nepageidaujami vardai yra tie, kurie:

 1. suteikia pretekstą pasišaipyti iš žmogaus, sukeliant įvairias asociacijas savo skambesiu ar reikšme;
 2. gašlias, seksualias asociacijas sukeliantys vardai;
 3. sąmoningai suteikiami garbei asmens, kuris nėra musulmonas, tačiau yra garsus pramogų versle ir panašiose sferose;
 4. išimtinai būdingi tik nemusulmonams;
 5. nepageidaujami tie vardai, kuriais vadinosi islamo priešai, tironai;
 6. parodo priklausomumą kitai religijai (pavyzdžiui, Kristina (reikšmė „krikščionė“);
 7. sudurtiniai vardai su žodžiais Islam ir Dyn (pastarasis išvertus į lietuvių kalbą reiškia „religija“). Pavyzdžiui, Nūr ul Dyn/Nurudyn (religijos šviesa), Sayf al Islam (islamo kardas) ir panašūs;
 8. angelų vardai;
 9. Korano sūrų (dalių) pavadinimai;
 10. vardai, turintys negražias, netaurias prasmes.

Islamo teologai susistemina musulmonams tinkančius vardus į penkias kategorijas.

 1. Tai vardai Abdula ir Abdurahman, kurie, kaip jau minėta, vieninteliai išskirti esantys geriausi.
 2. Tai vardai, kuriais priskiriama tarnystė Allahui, t. y. Abd (tarnas) + vienas iš 99 Allaho vardų.
 3. Islamo pranašų vardai.
 4. Islamo teisuolių vardai, priklausantys Pranašo () bendražygiams.
 5. Gerą, gražią reikšmę turintys vardai, nepriklausomai nuo jų tautinės kilmės. T. y. šie vardai neturi būti tik arabiški, ar urdu, ar kildinami iš bet kurios kitos tradiciškai musulmoniškos šalies ar kultūros.

Netiesa, kad priėmus islamą reikia būtinai pakeisti savo vardą. Nedraudžiami net krikščionių šventųjų vardai (pavyzdžiui, Juozapas, Paulius, Ona). Atsivertęs į islamą musulmonas gali pasilikti savąjį vardą, jei šis atitinka islamo reikalavimus, jei nėra draudžiamas. Tiesa, kai kurie priėmusieji islamą, net jei jų vardai turi geras reikšmes, nusprendžia juos pakeisti, taip norėdami pabrėžti savo naująjį identitetą, įprasmindami, užtvirtindami naują gyvenimo etapą.