bendruomene baneris tekstas

MOTERIS_ISLAME_300x200.jpgŠeima islame yra itin svarbus tiek socialinis, tiek religinis vienetas, dėl to ji yra ypatingai gerbiama bei saugoma. Santuoka islame – tai pusė religijos, kas reiškia, jog musulmonas (ė) turi sau rinktis į porą partnerį (ę), kuris (i) padėtų gyventi pagal religinius principus ir drauge artėti prie Viešpaties.

Santuoka islame sudaro vyras ir moteris laisva valia. Niekas negali būti verčiamas tuoktis. Segreguotoje lyčių pagrindu islamo visuomenėje, santuoka padeda išsaugoti skaistumą, dorą bei apsaugoti visuomenę nuo tokių socialinių problemų, kaip: prostitucija, nepageidaujami nėštumai, abortai, nesantuokiniai vaikai ir t.t.

Viena iš santuokos paskirčių – tai vaikai. Islame kontracepcija yra leidžiama tik išimtiniais atvejais. Griežtai draudžiama saugotis nėštumo manant, kad nepavyks finansiškai aprūpinti šeimos, taip pat draudžiama nuolatinė kontracepcija, bei tokie apsisaugojimo nuo nėštumo būdai, kurie kenkia sveikatai. Santuokoje gimę vaikai taip pat įgauna teises, kurias jų tėvai turi išpildyti – jie turi teisę į dorą reikšmę turintį vardą, į gimimo šventę, į religinį ugdymą, pilną finansinį išlaikymą, jie turi teisę augti mylimi ir apsupti švelnaus tėvų dėmesio.

Nors skyrybos islame labai nepageidaujamos, tačiau religija pripažįsta galimą poros nesuderinamumą ir tiek vyrui, tiek moteriai suteikia teisę į skyrybas.

Santuoka islame tiek vyrui, tiek moteriai suteikia tam tikras teises ir pareigas. Jų nesuteikimas ir nevykdymas yra nuodėmė. Prieš susituokdami, tiek moterys, tiek vyrai turėtų susipažinti su santuokos reikalavimais ir stengtis juos atitikti.

Meilė – labai svarbus santuokos elementas. Dievui nėra nieko maloniau nei matyti vyrą ir žmoną, žvelgiančius vienas į kitą meilės kupinais žvilgsniais. Tačiau, meilė santuokoje nėra laikoma savaime suprantamu dalyku, ji – Dievo dovana, tarsi ženklas, kad ši sąjunga yra palaiminta.

Ne paslaptis, kad ne visi sutuoktiniai jaučia vienas kitam meilę. Vis dėlto, jos nebuvimas nesuteikia teisės blogai elgtis su savo antrąja puse ir apriboti kitam Dievo suteiktas santuokines teises.

Kokias teises santuoka suteikia moteriai?

- Moteris turi teisę į santuokinę dovaną;

- Moteris turi teisę būti materialiai aprūpinta, t.y., jai turi būti suteikta pastogė, apsirengimas bei valgis;

- Moteris turi teisę visas savo santaupas bei pajamas pasilikti sau, ji neprivalo jomis dalintis su vyru, o jei ji nusprendžia prisidėti prie bendro šeimos biudžeto, jos įnašas laikomas labdara;

- Moteris turi teisę tikėtis, kad vyras su ja elgsis kilniai ir gražiai;.

- Moteris turi teisę tikėtis, kad vyras užtikrins jos saugumą, gins garbę ir orumą.

Kokias teises santuoka suteikia vyrui?

- Vyras turi galutinio sprendimo teisę;

- Vyras turi teisę suartėti su žmona, kada pageidauja, išskyrus, jei žmona turi pateisinamą priežastį atsisakyti;

- Vyras turi teisę tikėtis, kad žmona nepaliks namų be jo leidimo;.

- Vyras turi teisę tikėtis, kad žmona išlaikys visas šeimynines paslaptis;

- Vyras turi teisę tikėtis, kad žmona su juo elgsis pagarbiai, paslaugiai bei išliks atsidavusi.

Bendru sutarimu, pora gali atleisti vienas kitą nuo jiems priklausančių teisių, laikinai ar visam laikui. Tai gali būti numatyta vedybinėje sutartyje.

Ar musulmonas gali vesti kitatikę?

Taip, musulmonas gali vesti kitatikę – krikščionę arba žydę su sąlyga, kad vaikai bus auginami musulmonais. Pasak Korano, kitatikė žmona turi būti neturėjusi nesantuokinių lytinių santykių. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Ar islamas leidžia mušti žmoną?
Korane rašoma: “O tų žmonų, kurių garbe nepasitikite, iš pradžių įspėkite, o vėliau atsisakykite šeimyninės lovos (lytinių santykių), galu gale suduokite. O jeigu jos paklus jums, neskriauskite jų. Iš tiesų Allah yra Išaukštintas, Didis” (4:34). Korano mokslininkai “sudavimą” interpretuoja taip: Al-Hasan al-Basri teigia, jog “sudavimas neturi sukelti sužeidimo ar skausmo”, pasak Ibn‘Abbaas (Pranašo () bendražygio) “sudavimas turi prilygti patapšnojimui su miswak” (miswak – maža šakelė, naudojama vietoje dantų šepetėlio). Sudavimas nėra skirtas pažeminti ar sužeisti moterį, jis skirtas kaip paskutinė, kraštutinė priemonė priminti moteriai, kad vyras santuokoje turi teisę nesitaikstyti su žmonos maištavimu. Pabrėžiama, kad jei kyla noras/poreikis šį priminimą naudoti itin dažnai, tokiu atveju, geriau “paleisti žmoną”, t.y. išsiskirti.

Ar islamas leidžia poligamiją?

Taip. Musulmonai vyrai gali vienu metu būti vedę ne daugiau nei keturias žmonas, su sąlyga, kad sugebės su jomis elgtis vienodai ir išgalės išlaikyti jas finansiškai.

Dažniausi su poligamija susiję mitai

Poligamija skirta pasirūpinti našlėmis, išsiskyrusiomis ir našlaitėmis, kitaip tariant, gelbėjant moteris nuo skurdo.

Netiesa. Vyras nėra suvaržytas priežasčių, dėl kurių jam būtų leista vesti.

Pirmoji žmona turi duoti sutikimą.

Netiesa. Pirmosios žmonos sutikimas nėra būtinas. Dar daugiau, nėra privaloma informuoti žmonų apie paskesnes santuokas, tačiau taip pat negalima apie jas meluoti.

Visas žmonas reikia mylėti vienodai, o tai nėra įmanoma.

Netiesa. Vyras neprivalo mylėti visų žmonų vienodai, jis nėra atsakingas, už tai, kas nuo jo nepriklauso – jausmus, aistrą ir pan., tačiau jis privalo atseikėti vienodai laiko bei išlaikymo.

Islamas atsirado tam, kad pamažu panaikintų poligamiją. Juk iš pradžių arabai turėjo neribotą skaičių žmonų ir sugulovių, o islamas apribojo iki keturių, o taip pat iškėlė poligamijai tokias sąlygas, kurių praktiškai neįmanoma įvykdyti.

Netiesa. Poligamija turi sunnos (Pranašo tradicijos) statusą, nėra jokių indikacijų, jog šis santuokos modelis yra blogesnis ar labiau vengtinas, nei monogamija.

Poligamija yra tiesiog teisėta neištikimybė.

Netiesa. Antroji ir paskesnės žmonos turi tokį patį statusą ir teises, kaip ir pirmoji, taip pat ir santuokoje gimę vaikai. Vyro pareigos visoms žmonoms vienodos.

Poligamijoje gali gyventi tik labai turtingi vyrai.

Netiesa. Vyro pareiga aprūpinti žmonas pagal savo išgales. Vis dėl to, žmonos turi teisę prašyti atskirų būstų.