bendruomene baneris tekstas

DUK_ISLAMAS_300x200.jpg

Ar islame leidžiamos skyrybos?

Taip, islame tiek vyrai, tiek moterys gali inicijuoti skyrybas. Tiesa, vyrams šis procesas yra kur kas paprastesnis. Šis nevienodumas yra aiškinamas skirtinga vyro ir moters prigimtimi.

Vyrui pakanka ištarti aš su tavim skiriuosi ar kitus, analogišką reikšmę turinčius žodžius. Skyrybos neprivalo turėti jokios specifinės priežasties. Po šių ištartų žodžių, prasideda laukimo periodas moteriai, vadinamas idda. Jis trunka tris menstruacinius ciklus, jei moteris nėščia - kol gimsta vaikas, jei moteriai ne(bė)ra menstruacijų - tris mėnesius. Šiuo periodu vyras privalo pilnai išlaikyti moterį ir turi teisę ją susigrąžinti, t.y. pakeisti nuomonę. Jei idda periodas praeina, o vyras žmonos nesigrąžino, jie laikomi išsiskyrę.

Jei vyras sumano susitaikyti ir nebesiskirti, jis tai gali padaryti pirmą ir antrą kartą. Tačiau trečią kartą išsiskyrus skyrybų atšaukti nebegalima.

Išsiskyrus pirmą ir antrą kartą, net jei praeina idda periodas, o pora vėl nusprendžia būti kartu, jie gali iš naujo susituokti. Tačiau, jei skyrybos įvyko 3 kartus, jiems dar kartą susituokti nebegalima. Tai įmanoma tik tuomet, jei tiek vienas, tiek kitas veda kitus vyrą ir moterį bei su jais išsiskiria. Tačiau šių santuokų intencija negali būti skyrybos, kad galima būtų vėl susituokti su savo buvusiuoju (aja).

Skyrybų atveju žmona pasilieka visas dovanas ir savo nuosavybę, tačiau turtas nėra dalijamas. Jai taip pat nepriklauso joks išlaikymas.

Skyrybos žmonos iniciatyva vadinasi khula. Tai šiek tiek sudėtingesnis procesas. Dėl khulos moteris turi kreiptis į savo vietinį religinį lyderį, papasakoti savo motyvus. Jie turi būti svarūs. Religinis lyderis paprastai stengiasi sutaikyti sutuoktinius, tarpininkauja. Jis galiausiai ir suteikia skyrybas, jei sutaikyti nepavyksta. Khulos atveju žmona grąžina visas dovanas vyrui.

Kam atitenka vaikų globa po skyrybų?

Vaikų globa priklauso nuo poros bendro susitarimo. Tačiau, jei sutarti nepavyksta, tuomet, remiantis islamu, vaikų globa pasidalijama šitaip:

- Žindomi vaikai iki 2 metų lieka su motinomis. Tuo laikotarpiu vyras privalo išlaikyti vaiką ir buvusią žmoną, t.y. užtikrinti būstą, apsirengimą ir maistą. Kai vaikas nustojamas žindyti, tuomet tėvas privalo pasirūpinti vaiko išlaikymu, bet ne buvusios žmonos išlaikymu.·

- Musulmonas tėvas turi pirmenybę į vaikų globą, jei motina nėra musulmonė.

- Jei motina yra musulmonė, ji turi pirmenybę į mažamečių (iki 7-8 metų) vaikų globą, tol kol ji dar kartą neišteka. Tokiu atveju, vaikų globos pirmenybė perleidžiama vaikų tėvui.

- Kol gyvena pas motiną, vaikas turi teisę būti išlaikomas tėvo, t.y. tėvas turi mokėti už vaiko pastogę, maistą, rūbus, mokslą tiek, kiek leidžia jo galimybės.

- Jei vienas iš tėvų nutaria kraustysis į vietovę, kurią kasdien pasiekti būtų keblu, tuomet jis netenka pirmimo į vaiko globą.

- Sprendžiant vaiko globą yra atsižvelgiama ir į tėvo bei motinos dorovę, gebėjimą deramai auklėti vaiką.

- Fizinės brandos sulaukusiam vaikui leidžiama nuspręsti su kuriuo iš tėvų jis nori gyventi.

- Kilus nesutarimams dėl globos tikintiesiems rekomenduojama kreiptis į artimiausią islamo centrą.