bendruomene baneris tekstas

konfliktai_2_300x200.jpg

Net ir sėkmingose santuokose kartais pasitaiko nesutarimų bei ginčų. Tai, kaip elgiamasi konfliktų metu, yra raktas į santuokos sėkmę arba žlugimą.

Tyrimais patvirtinta, jog prastai valdomi konfliktai poroje gali turėti neigiamos įtakos psichinei, fizinei bei šeimos sveikatai. Konfliktai dažnai sukelia pyktį, kartėlį, priverčia pasijusti nelaimingais. Dėl šių jausmų kartais prieinama iki skyrybų.

Tačiau poros neturėtų tam nusiteikti. Svarbu, kad partneriai suprastų, jog santuoka tarp vyro ir moters yra palaiminta Dievo, o sėkminga ir laiminga santuoka yra paremta tikėjimu, atleidimu, pagarba, meile, gailestingumu, darbu ir turiningu laisvalaikiu. Vadovaudamiesi šiais principais bei suprasdami, kas yra konfliktas, kaip jį atpažinti ir kaip geriausiai jį valdyti, sutuoktiniai gali panaudoti santuokoje kylančius iššūkius savo santykiams sustiprinti, o ne jiems pakenkti.

Išgirdę žodį konfliktas, žmonės, paprastai įsivaizduoja ką nors labai negatyvaus: kovą, ginčą, kartėlį, pyktį. Tačiau iš esmės konfliktas tėra skirtumų tarp sutuoktinių susidūrimas.

Pavyzdžiui, magnetas veikia priešingų jėgų traukos principu. Viena pusė yra teigiama, o kita neigiama. Šiuo atveju sąvokos teigiamas ir neigiamas nėra gero ir blogo sinonimai. Jie reiškia dvi skirtingas – tačiau viena kitą papildančias – jėgas. Lygiai taip pat svarbu, kad sutuoktiniai suprastų, jog konfliktas tėra skirtingų požiūrių susidūrimas. Vien dėl to, kad poroje kyla nesutarimų, nereiškia, jog jie nemyli vienas kito. Spręsti nesutarimus, kylančius dėl skirtingų nuomonių, tikslų, pomėgių ir t.t., yra normali santykių dalis. Svarbu yra tai, kaip poros elgiasi tokiose situacijose. Sėkminguose santykiuose sutuoktiniai bendradarbiauja spręsdami nesutarimus dėl skirtumų, o ne išeina ieškoti žalesnės žolės.

- Mokėjimas konstruktyviai valdyti nesutarimus ir konfliktus yra itin svarbus santuokoje. Štai keletas idėjų, kaip tai padaryti:

- Atpažinkite žeidžiančius bendravimo įpročius. Pasak santuokos bei šeimos ekspertų, kai kurie mūsų bendravimo įpročiai gali apsunkinti konflikto sprendimo situaciją ir pakenkti santuokai. Peržvelkite toliau pateikiamą sąrašą ir paklauskite savęs, kaip dažnai pasireiškia šie įpročiai jūsų bendravime, kai dėl ko nors nesutariate. Įvertinkite patys, tada pasidalinkite savo pastebėjimais su sutuoktiniu. Nuspręskite kartu pašalinti šiuos įpročius iš jūsų santykių:

- Nemaloni pradžia (kai pokalbis pradedamas priešiškai nusiteikus);

- Kritika (kai kritikuojamas kito žmogaus charakteris);

- Panieka (kritika, perteikianti pasibjaurėjimą);

- Nuvertinimas (kai bandoma kitą nuvertinti, pažeminti);

- Gynyba (kai vienas sutuoktinis kontratakuoja kitą, bandydamas suversti jam kaltę);

- Eskalavimas (nekontroliuojama kova vienas su kitu, tarsi užburtame rate).

- Akmeninė siena (kai vienas iš dalyvių pasitraukia iš konflikto neišsiaiškinęs);

- Užtvindymas (kai vienas iš sutuoktinių “apipila” kitą kritika, panieka ir pan.);

- Negatyvios interpretacijos (kai įžvelgiama klasta partnerio motyvuose);

- Kūno kalba (perdėtos fizinės reakcijos į stresines bendravimo situacijas: padažnėjęs širdies ritmas, drebulys, nerimas);

- Nepavykę bandymai ištaisyti situaciją (praleistos galimybės sustabdyti arba išvengti žeidžiančių bendravimo situacijų);

- Blogi prisiminimai (kai manoma, kad visa, kas buvo gera santykiuose, tapo bloga, arba tiesiog nebeliko nieko gero).

- Reguliariai susitikite poros taryboje. Nedaug porų reguliariai pasikalba apie tai, kas jiems santykiuose neduoda ramybės. Todėl kartais problemos, iš pradžių buvusios mažos, tampa rimtos ir ima kelti grėsmę santykiams. Verta pasinaudoti poros tarybomis, kad užkirstumėte tam kelią. Kaip tai padaryti? Pirmiausia, suplanuokite laiką ir vietą, kai jūs ir sutuoktinis galite pasikalbėti vieni, neblaškomi ir nepertraukiami. Be TV. Be telefono. Be vaikų. Kiekvieną savaitę skirkite tam bent pusvalandį ar valandą. Vienai porai tas laikas gali būti sekmadienio vakaras, kai vaikai nueina miegoti (arba bent jau išsiskirsto į savo kambarius). Tuo tarpu jums gali tikti kitas laikas. Paskirdami konkretų laiką santykių aptarimui, jūs suteikiate pirmenybę savo santuokai. Panaudokite šiuos susitikimus įvertinti savo santykius bei pasikalbėti apie problemas.

- Iki galo aptarkite problemą prieš bandydami ją išspręsti. Prieš ieškodami sprendimo būdų, pirmiausia sutelkite dėmesį į problemą ir atvirai pasikalbėkite bei supraskite vienas kito požiūrį. Kartu apibrėžkite, kokia yra problema, koks jūsų vaidmuo joje, ir kodėl ankstesni bandymai ją išspręsti buvo nesėkmingi. Naudokite teiginius išreikšti, kas jus liūdina (mane nuliūdino , kad pamiršai mūsų pasimatymą praėjusią savaitę), pasakykite du-tris teiginius prieš klausytojui juos perfrazuojant. Kai klausotės, susitelkite į kalbėtojo žinutę ir perfrazuokite, ką išgirdote jį sakant (tave nuliūdino tai, kad pamiršau mūsų pasimatymą). Įsitikinkite, jog abu esate patenkinti, kad buvote išgirsti ir suprasti.

- Pereikite prie problemos sprendimo, jei tai būtina. Anot ekspertų, 70% poros problemų net neturi būti išspręstos, tik iki galo aptartos. Turbūt esate pastebėję, jog kartais viskas, ko jums reikia, yra tiesiog išreikšti susirūpinimą. Bet jeigu problemai visgi reikia sprendimo, naudokite tokį būdą:

- identifikuokite problemą ar jos dalį, reikalaujančią sprendimo;

- kiekvienas sugalvokite kiek įmanoma daugiau būdų (tarkim, dešimt), kaip išspręsti problemą; užsirašykite juos, kad vėliau galėtume peržvelgti kartu;

- peržiūrėkite galimus sprendimo būdus, įvertinkite kiekvieno iš jų pranašumus bei trūkumus;

- bendru sutarimu pasirinkite vieną būdą, kurį išbandysite, susitarkite, koks bus kiekvieno iš jūsų vaidmuo vykdant sprendimą;

- paskirkite laiką ir įvertinkite kaip jums sekasi.

Pavyzdžiui, viena pora nusprendė, kad norėtų surasti būdą, kaip padidinti šeimos pajamas. Abu sutuoktiniai sudarė sarašą idėjų, kaip galėtų tai padaryti (pradedant nuo to, kad vienas ar abu pradėtų dirbti puse etato, baigiant biudžeto pamokomis). Aptarę ir įvertinę galimus sprendimo būdus, jie nusprendė, kad vienas iš jų pradės dirbti puse etato, bei paskyrė datą, kada poros taryboje aptars ir įvertins kaip jiems sekasi.

Minėtų metodų naudojimas, stipri meilė vienas kitam bei noras brandinti ir stiprinti santykius, gali padėti sutuoktiniams atsikratyti tų bendravimo įpročių, kurie žeidžia bei kelia grėsmę santuokai, o iškilę nesutarimai bus išsprendžiami lengviau.

Parengta pagal: T. J. Rowden Handling Conflict in Marriage