bendruomene baneris tekstas

Klausimai, susiję su gyvenimu Norvegijos Karalystėje

Šioje skiltyje rasite svarbios informacijos Norvegijos Karalystėje (NK) gyvenančioms mišrioms šeimoms: šeimos migraciją į NK, santuokos, sudarytos NK, bei NK gimusio vaiko įtraukimą į apskaitą Lietuvoje ir santuokos registraciją NK.

Taip pat norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį, kad skiltyje ES/EEE teisė nurodyta informacija galioja visoms ES/EEE šalims, įskaitant ir NK, taigi nepamirškite užsukti ir ten.

tyrimas vyru uzdarbis 620x329Norvegijoje atlikto tyrimo rezultatai maloniai nustebins tarpkultūrines santuokas sudariusius imigrantus vyrus: sudarę santuoką su ne savo tautybės moterimi jie turi geresnes galimybes įsidarbinti ir gauti didesnes pajamas. Anot tyrimo rezultatų, visiškai nesvarbu, ar išrinktoji yra norvegė, ar kitos šalies pilietė.

Ilgą laiką tyrinėtojai manė, kad imigrantams yra finansiškai naudingiau vesti tos šalies, į kurią jie imigravo, pilietę, pavyzdžiui į Norvegiją imigravusiam lietuviui yra finansiškai naudingiau vesti ne savo tautietę, bet norvegę. Taip buvo manoma todėl, kad vedus gyvenamosios šalies pilietę imigrantui prieinamas platesnis vietinių gyventojų ratas, jam yra lengviau išmokti kalbą ir greičiau perprasti kultūros skirtumus. Tačiau naujausi Norvegijos karalystėje atlikti tyrimai keičia šią prielaidą.

Naujausi tyrimų rezultatai patvirtina, kad norveges vedę imigrantai gauna geresnes pajamas ir turi didesnes galimybes dirbti po santuokos. Bet tokias pat geras galimybes įsidarbinti ir daugiau uždirbti turi ir tie imigrantai, kurie vedė kitas imigrantes, kurios nėra jų tautietės, pavyzdžiui į Norvegiją imigravęs egiptietis vedęs lietuvę, o ne egiptietę po santuokos uždirbs daugiau ir lengviaus susiras darbą.

Pasak tyrimą atlikusio sociologo Ferdinando A. Mohno (norv. Ferdinand A. Mohn), tokie tyrimo rezultatai gali reikšti, kad svarbi yra ne partnerės norvegiška kilmė, o asmeninės vyrų charakterio savybės.

Tyrimo metu F. A. Mohnas ištyrė imigrantų vyrų dalyvavimą darbo rinkoje ir pajamas prieš ir po santuokos. Tyrime nagrinėti vyrai imigravo iš Skandinavijos, Europos ir kitų pasaulio dalių. Paskutiniuosius penkis metus prieš santuokos sudarymą daugumos iš jų pajamos kilo. Didėjančios pajamos pastebėtos ir tarp etninių norvegų, kurie tik pradėjo profesinę karjerą ir ruošėsi šeimos kūrimui.

Tačiau po santuokos pastebimas skirtumas tarp savo tautietes ir užsienietes vedusių vyrų grupių. Imigrantų, kurie susituokė su moterimi iš tos pačios šalies kaip ir jie, pajamos po santuokos nedidėjo. O tarpkultūrinę šeimą sukūrusių vyrų pajamos ir toliau augo. Po dešimties metų dauguma tarpkultūrines santuokas sudariusių imigrantų vyrų uždirbo daug daugiau nei tie, kurie vedė savo tautietes. Užsienietes vedusių imigrantų galimybės turėti darbą po santuokos tai pat buvo didesnės. Pajamų skirtumas išliko net ir atsižvelgus į kilmės šalį, išsilavinimo lygį, amžių, kurioje Norvegijos komunoje vyras gyveno ir į gyvenimo Norvegijoje trukmę.

Tarpkultūrinės santuokos Norvegijoje nėra labai dažnos. Dauguma etninių norvegų ir imigrantų santuokas sudaro su savo tautiečiais. Ypatingai Norvegijoje gyvenantys šrilankiečiai, pakistaniečiai ir vietnamiečiai stengiasi vesti savo kilmės moterį – tik vienas iš dešimties veda kitatautę. Vakarų šalių ir rytų europiečiai kitatautes veda dažniau – vienas iš keturių. Norveges dažniau veda vakarų europiečiai.

Aš manau, pagrindinė priežastis, kodėl žmonės tuokiasi su tos pačios kilmės partneriais, yra ta, kad jie nori su partneriu dalintis ta pačia kultūra, žiniomis, vertybėmis ir patirtimi. Ir tai galioja tiek vyrams, tiek moterims. Anot 2015m. vasaros Integracijos Barometro, norvegai yra negatyviai nusistatę prieš musulmoną sutuoktinį(ę) lygiai tiek pat, kiek pakistaniečiai yra nusistatę prieš krikščionį(ę)“, sako Mohnas.

Šio tyrimo rezultatai iš tiesų stebinantys. Nors tarpultūrinės santuokos nėra labai dažnos, jos yra naudingesnės finansiškai: imigrantai vyrai gauna didesnes pajamas ir turi geresnes galimybes įsidarbinti. Nors F. A. Mohnas nestudijavo priežasčių, kodėl savo tautietes vedę imigrantai atsilieka arba visiškai iškrenta iš darbo rinkos, kiti tyrimai nurodė, kad gera finansinė parama šeimoms, kuriose vienas ar abu sutuoktiniai nedirba, gali būti vienas iš paaiškinimų. Įdomu, ar ir į kitas šalis imigravę vyrai, vedę kitatautes, uždirba daugiau ir lengvaiu randa darbą.

Parengta pagal: Silje Pileberg, Tverrkulturelle ekteskap betyr høyere inntekt, http://www.sv.uio.no