bendruomene baneris tekstas

rinkimai2016 620x329

 

Artėjant rinkimams į LR Seimą, nutarėme paskatinti mišrių šeimų bendruomenę dalyvauti Seimo rinkimuose bei palengvinti pasirinkimą balsuoti, paryškinant partijų poziciją mišrioms šeimoms aktualiais klausimais. Kadangi viena iš septynių kasmet sudaromų santuokų Lietuvoje yra mišri, mūsų organizacija atstovauja nemažą elektorato dalį. Nuo vasaros surinkome dažniausius opiausius mišrioms šeimoms klausimus. Buvo užduoti penki klausimai tiek partijoms, tiek vienmandatėje kandidatuojantiems, iliustruojant, kodėl mišrioms šeimoms jie yra itin svarbūs. Klausimai buvo konkretūs bei prašantys konkretaus atsakymo, partijos bei kandidato pozicijos ir liečiantys dvigubos pilietybės, pavardžių rašymo, neapykantos kurstymo bei dvikalbių vaikų integracijos į lietuviškas mokyklas problemas. Rinkiminei kampanijai įsibėgėjus, nusprendėme susisiekti su rinkimuose registruotų partijų bei koalicijų atstovais, taip pat Naujamiesčio vienmandatės rinkimų (joje balsuoja užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai) apygardos kandidatais.

seimu susijungimas 620x329

Kova už ateities Lietuvą – tik imitacija

Lietuva per dvidešimt penkerius nepriklausomybės metu stabiliai mažėjo. Ne, aš nekalbu apie teritoriją, teritorija išliko ta pati, aš kalbu apie tai, ką žino kiekvienas gyventojas – gyventojų skaičius visoje Lietuvoje sumažėjo beveik trečdaliu.

civ_bukles_620x329.jpgInformuoti Lietuvos valstybę – piliečio pareiga

Civilinės metrikacijos taisyklių, patvirtintų teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu 1R-160 (toliau Taisyklės), 40, 78 ir 87 punktuose nurodyta, jog Lietuvos Respublikos piliečiai, po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybėje įregistravę civilinės būklės aktus, pavyzdžiui, vaiko gimimą, santuoką ar jos nutraukimą, privalo apie tai informuoti Lietuvos Respubliką, atlikdami civilinės būklės akto įtraukimo į apskaitą procedūrą. Užsienio valstybėje įregistruoto civilinės būklės akto apskaitos procedūra nesudėtinga: Lietuvos Respublikos piliečiui reikėtų kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvoje, o jei asmuo neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, – į paskutinės gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigą arba į Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigą. Kreipiantis dėl apskaitos procedūros atlikimo, civilinės metrikacijos įstaigai reikėtų pateikti tinkamai įformintą užsienio valstybės išduotą dokumentą, patvirtinantį civilinės būklės akto įregistravimą. Taisyklių 10 punkte nurodyta, kad užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. 

dviguba_pilietybe_eu_620x329.jpgEuropos sąjungos susikūrimas ir laisvo judėjimo teisė, pasaulinės globalizacijos tendencijos, didėjantis daugiakultūriškumas , augantis mišrių santuokų bei jose gimstančių vaikų, kurie gimimu paveldi kelias pilietybes, skaičius, metė rimtą iššūkį tradiciniam požiūriui į pilietybę. Iki šiol pilietybė buvo laikoma tautybės sinonimu, ir šalių vyriausybės labiausiai norėjo bei skatino, jog piliečiai gimtų, gyventų, mokėtų mokesčius ir mirtų savo gimtinėje, taip nekeldami papildomų rūpesčių. Tokį tradicinį požiūrį atspindi ir Strasbūro 1963 metų konvencija dėl keleriopos pilietybės mažinimo ir karinės prievolės įsipareigojimų keleriopos pilietybės atveju, kuri pažymi tiek bendro pobūdžio argumentą, kad pilietybė yra nacionalinio identiteto išraiška, tiek išvardija galimas teisių ir pareigų sankirtas tais atvejais, kai asmuo yra kelių valstybių pilietis vienu metu.

VARDO_KEITIMAS_300x200.jpgASMENS VARDO, PAVARDĖS IR TAUTYBĖS KEITIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklės (toliau vadinama·– šios taisyklės) nustato vardo, pavardės, tautybės keitimo civilinės būklės aktų įrašuose pagrindus ir šių asmens duomenų keitimo tvarką.

2. Pagal šias taisykles vardas, pavardė, tautybė keičiami tais atvejais, kai nėra teisinio pagrindo šių asmens duomenų pakeisti, papildyti, ištaisyti pagal Civilinės metrikacijos taisykles, kurias tvirtina teisingumo ministras.