bendruomene baneris tekstas

SANTUOKOS_REGISTRAVIMAS_LT_300x200.jpgCIVILINĖS, BAŽNYTINĖS IR ISLAMIŠKOS SANTUOKOS REGISTRAVIMAS, KAI BŪSIMAS SUTUOKTINIS - UŽSIENIETIS

CIVILINĖ SANTUOKA

Norint sudaryti civilinę santuoką Lietuvoje, reikia pateikti šiuos dokumentus:

- Abiejų sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

- Abiejų sutuoktinių gimimo liudijimus;

- Užsienio valstybės pilietis turi pateikti jo valstybės kompetetingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad jo santuokai nėra kliūčių;

- Numatytos formos prašymą įregistruoti santuoką;

DVIGUBA_PILIETYBE_300x200.jpgDVIGUBA PILIETYBĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS

Pagal LR pilietybės įstatymo 7 straipsnį, Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1. Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas (žr papildymą)*; 

2. Yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės pilietybę (t.y., iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjęs asmuo ar jo palikuonis, kurie 1940 m. birželio 15 d.–1990 m. kovo 11 d. okupacinių režimų institucijų arba teismų sprendimais buvo prievarta iškeldinti iš Lietuvos dėl pasipriešinimo okupaciniams režimams, politinių, socialinių ar kilmės motyvų);

PAVARDZIU_RASYMAS_300x200.jpgViena iš problemų, su kuriomis nuolat susiduria mišrias šeimas sukūrusios lietuvaitės, yra nelietuviškų pavardžių rašyba lietuviškuose pasuose.

Kaip žinia, šiuo metu vardų ir pavardžių rašybą Lietuvos Respublikos piliečių pasuose reglamentuoja 1991 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase, kurio vienas iš punktų nustato, jog nelietuvių tautybės asmenų vardai ir pavardės išduodamame Lietuvos Respublikos piliečio pase rašomi lietuviškais rašmenimis.

LT_VIZOS_LEIDIMAI2_300x200.jpgLeidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, kuris suteikia užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos šalies pilietis, teisę laikinai gyventi LR tam tikrą, jame nurodytą, laikotarpį. Leidimas laikinai gyventi, paprastai, išduodamas vieneriems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikotarpiui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams. Išvykdamas iš LR ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, asmuo privalo deklaruoti išvykimą.