bendruomene baneris tekstas

LT_VIZOS_LEIDIMAI2_300x200.jpgLeidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, kuris suteikia užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos šalies pilietis, teisę laikinai gyventi LR tam tikrą, jame nurodytą, laikotarpį. Leidimas laikinai gyventi, paprastai, išduodamas vieneriems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikotarpiui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams. Išvykdamas iš LR ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, asmuo privalo deklaruoti išvykimą.

Kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi LR išdavimo/pakeitimo, reikalingi šie pagrindiniai dokumentai:

- Nustatytos formos prašymas išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi;

- Galiojantis kelionės dokumentas (pasas);

- Galiojanti Šengeno arba nacionalinė viza, jei netaikomas bevizis režimas, arba Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė;

- Leidimas laikinai gyventi, kai keičiamas;

- Viena nuotrauka (40mm x 60mm), atitinkanti amžių;

- Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų pragyventi LR (plačiau apie tai skaitykite Lietuvos migracijos departamento puslapyje);

- Dokumentas dėl gyvenamosios vietos LR;

- Sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas.

Priklausomai nuo to, kokiu pagrindu prašomas išduoti leidimas laikinai gyventi LR, dėl leidimo besikreipiantis asmuo privalo pateikti įvairius papildomus dokumentus.

Valstybės mokestis už leidimo laikinai gyventi LR prašymo nagrinėjimą yra 300 Lt arba 600 Lt, svarstant prašymą skubos tvarka.

Prašymą bei reikalingus dokumentus pirmojo leidimo laikinai gyventi LR išdavimui užsienietis turi pateikti LR diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienio šalyje, o esantis LR teritorijoje teisėtai – teritorinei migracijos tarnybai. Prašymai pakeisti leidimą laikinai gyventi pateikiami teritorinei migracijos tarnybai.

Prašymas išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi LR privalo būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos (išskyrus tuos atvejus, kai užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, tuomet prašymas išnagrinėjamas per du mėnesius nuo pateikimo dienos).

Prašymas pakeisti leidimą laikinai gyventi LR išnagrinėjamas ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

Parengta pagal www.migracija.lt