bendruomene baneris tekstas

rinkimai2019 2 620x329

 

Lietuvos piliečiams ir pilietėms, sukūrusiems mišrias šeimas, rūpi jų gimtosios šalies ateitis ir jie aktyviai naudojasi teise balsuoti rinkimuose. Svetainėje „Mišri šeima“ stengiamės paskatinti pilietiškumą bei atkreipti rinkėjų bei kandidatų į prezidentus dėmesį į opiausius mišrioms šeimoms klausimus. Todėl visiems kandidatams uždavėme 6 klausimus ir, sulaukę atsakymų, dalinamės su skaitytojais.

Šiame straipsnyje į klausimus atsako kandidatas į prezidentus Gitanas Nausėda. 

1. Kokia Jūsų nuomonė dvigubos (daugybinės) pilietybės klausimu? Kaip pakomentuotumėte mišrių šeimų tarpe išsakomą poziciją, kad siaura - transatlantinė/ europinė - kryptis rūšiuoja pilietybes į „geresnes“ ir „prastesnes“ bei diskriminuoja apie 40% mišrias šeimas sukūrusių LR piliečių, kurių antros pusės nėra NATO ir ES šalių piliečiai(ės)?

Palaikau ir sutinku su š.m. gegužės 12d. rengiamo referendumas dėl LR pilietybės išsaugojimo tikslu ir formuluote. Patikslinu, kad šis referendumas yra apie pilietybės išsaugojimą ir neįveda dvigubos ar daugybinės pilietybės sampratų.

Privalu skatinti, kad Lietuvos piliečiai neprarastų ryšio su Tėvyne ir išlaikytų pilietinę tapatybę su visomis LR Konstitucijos numatytomis pareigomis ir privilegijomis.

Tuo tarpu, LR pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas. Dėl šio įstatymo modifikacijų gali ir toliau vykti piliečių diskusija.

2. Kokia jūsų pozicija dėl asmenvardžių rašymo autentiškais (lotyniškais) rašmenimis asmens tapatybės dokumentuose?

Originali rašyba, tačiau lotyniškais rašmenimis, galėtų atsirasti antrame Lietuvos paso puslapyje. Tai turėtų galioti visų kitakalbių visuomenės grupių atstovams, jei jie patys to pageidauja.

3. Žmogaus teisių srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos, įskaitant “Mišri šeima” pabrėžia LR teisėsaugos organų nenuoseklumą registruojant, tiriant, bei patraukiant atsakomybėn asmenis dėl neapykantos nusikaltimų. Kokį matytumėt savo vaidmenį užtikrinant, jog neapykantos nusikaltimų prevencijai ir tyrimams būtų skiriamas adekvatus dėmesys?

Mano programos pamatinis principas yra pagarba. Sieksiu, kad šis visuomenę konsoliduojantis pamatas būtų visuotinas bei taptų institucijų funkcionavimo bei teisės įgyvendinimo principu.

4. Koks jūsų požiūris į stiprėjantį radikalųjį nacionalizmą, ir kokius matote galimus žingsnius, kurių imtumėtės tapus Prezidentu(e) siekiant užkirsti kelią kraštutinio nacionalizmo propagandai bei galimiems išpuoliams?

Bet koks žmogaus orumo žeminimas negali turėti vietos Lietuvos visuomenėje. LR Prezidentas privalo telkti visus Lietuvos piliečius ir visus Lietuvoje gyvenančius žmones ant pagarbos ir bendrojo Lietuvos gėrio pamato.

5. Paminėkite kertinius savo programos punktus skirtus žmogaus teisių užtikrinimui Lietuvoje.

Visa mano prezidentine „Gerovės Lietuvos“ programa siekiu užtikrinti prigimtinį žmogaus teisę į asmeninį orumą ir orų gyvenimą. Visi programos punktai yra nuosekliai nukreipti į šios pamatinės teisės įgyvendinimą.

6. Kokį vaidmenį, Jūsų nuomone, turėtų atlikti nevyriausybinės organizacijos valstybės gyvenime? Ar matote bendradarbiavimo taškų su šalies NVO tapus Prezidentu?

NVO yra piliečių talkos centrai. Kuo daugiau talkos piliečių tarpe, tuo daugiau demokratijos. Esu numatęs, kad prie LR Prezidentūros bus įkurta Regionų Taryba. Šios Tarybos dalimi taps ir aktyvios įvairiuose Lietuvos regionuose veikiančios NVO.