bendruomene baneris tekstas

rinkimai2016 620x329

 

Artėjant rinkimams į LR Seimą, nutarėme paskatinti mišrių šeimų bendruomenę dalyvauti Seimo rinkimuose bei palengvinti pasirinkimą balsuoti, paryškinant partijų poziciją mišrioms šeimoms aktualiais klausimais. Kadangi viena iš septynių kasmet sudaromų santuokų Lietuvoje yra mišri, mūsų organizacija atstovauja nemažą elektorato dalį. Nuo vasaros surinkome dažniausius opiausius mišrioms šeimoms klausimus. Buvo užduoti penki klausimai tiek partijoms, tiek vienmandatėje kandidatuojantiems, iliustruojant, kodėl mišrioms šeimoms jie yra itin svarbūs. Klausimai buvo konkretūs bei prašantys konkretaus atsakymo, partijos bei kandidato pozicijos ir liečiantys dvigubos pilietybės, pavardžių rašymo, neapykantos kurstymo bei dvikalbių vaikų integracijos į lietuviškas mokyklas problemas. Rinkiminei kampanijai įsibėgėjus, nusprendėme susisiekti su rinkimuose registruotų partijų bei koalicijų atstovais, taip pat Naujamiesčio vienmandatės rinkimų (joje balsuoja užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai) apygardos kandidatais.

 

Pirmoji problema netruko iškilti – kandidatų ir partijų neprieinamumas. Kelios partijos bei didžioji dauguma vienmandatininkų viešojoje erdvėje nepateikia savo kontaktinių duomenų. Du vienmandatininkai nurodo neegzistuojančius elektroninio pašto adresus. Kitų kandidatų el. adresus teko susirasti jų asmeniniuose tinklaraščiuose ir pan. Kyla pagrįstas klausimas, kaip būsimieji parlamentarai žada atstovauti piliečius, jei nesikalba ir nesiruošia kalbėti su jais apie tai, kas šiems rūpi? Ir ar nėra įstatyminės bazės, kuri įpareigotų kandidatus nurodyti bent jau veikiančius el. pašto adresus, kuriais būtų galima su jais susisiekti?

 

Iš tų kandidatų, su kuriais susisiekti pavyko, atsakė vos keturi. Viena kandidatė atsakė ir už save, ir už savo partiją. Nežinia, kuo užsiima kitų partijų rinkimų štabai, jei į jų pareigas bendravimas su rinkėjais neįeina.

Gauti atsakymai mūsų irgi nenudžiugino. Dažnai atsakymai buvo nevisiškai atsakyti ar, kaip kadaise mokyklos laikais, „nežinai atsakymo – užrašyk bet ką, gal nors pusę balo gausi už pastangas“. Teko perskaityti prisipažinimus, kad „mūsų partija nėra aptarusi šio klausimo“. Padėtis tokia liūdna, kad šiems žmonėms norėjosi padėkoti už nuoširdumą, už tai, kad jie nesiekė gauti to pusės balo ir tiesiog konstatavo faktą.

 

Labiausiai nuvylė kai kurių kandidatų, įskaitant partijas, veidmainiškumas, ypač kalbant apie neapykantos kurstymo problematiką. Štai partija, kuri laiške tikino, jog „nepalaiko jokio nesantaikos kurstymo jokiai socialinei, religinei ar kitai žmonių grupei“, praėjusią savaitę buvo pripažinta kurstanti nesantaiką, bet kaltinimus atmetė ir pareiškė, kad taisytis nežada. Kitas kandidatas, panašu, stengėsi pateikti tokius atsakymus, kokių manė, jog mes tikimės, liaudiškai tariant, žadėjo aukso kalnus. Tačiau kandidato išdėstyti teiginiai visiškai neatitiko koalicijos programos. O vyšnaite ant torto tapo vieno kandidato kvietimas kavos.

 

Negavę atsakymų į savo klausimus, vartėme partijų rinkimines programas bei ieškojome vienmandatininkų prisistatymų. Deja, su pastaraisiais – bėda. Beveik pusė neturi savo asmeninės interneto svetainės ar anketos kuriame nors socialiniame tinkle. Internetinės paieškos sistemos geriausiu atveju rasdavo vieną kitą kandidato interviu, neretai visai nesusijusį su politika arba kelių metų senumo. Sužinoti apie tokių kandidatų pažiūras vienu ar kitu klausimu – neįmanoma.

 

Deja, šiais metais palengvinti pasirinkimo, už ką balsuoti, mišrioms šeimoms mes negalėsime. Galime tik informuoti, kad tik maža dalis klausimų, aktualių mišrioms šeimoms, yra aptarta partijų rinkimų programose. Balsuojant rekomenduojame atsižvelgti, ar partija turi pakankamai įdirbio, kad galėtų įgyvendinti programoje iškeltus tikslus ir ar įgyvendinimo būdas yra adekvatus. Rekomenduojame pasinaudoti paieškos sistemomis ir paskaityti keletą straipsnių apie partiją ar kandidatą, už kurį rengiatės balsuoti, ir palyginti išsakytus teiginius su programos tekstu. Aklai nepasitikėkite net ir žinomais vardais, nes paskaitę paskutinius, rinkiminius agitacinius straipsnius galite smarkiai nustebti. Ir svarbiausia, nepamirškite pasinaudoti kandidatų reitingavimo galimybe – taip galite padėti kandidatams, kurie dirba ties jums svarbiais klausimais, kilti partijos sąraše.

 

Nors ir šįkart patirtis buvo nuvilianti, tačiau nenuleidžiame rankų ir raginame balsuoti – nors idealių partijų ar kandidatų nėra, tiesiog negalime leisti laimėti populizmui ir ciniškumui. Kitiems rinkimams artėjant, kalbinsime partijas ir kandidatus dar kartą. Labai džiaugiamės gimstančia politinių debatų Lietuvoje tradicija bei socialinių tinklų galia, nes jie priverčia partijas ir kandidatus pasitempti. Labai tikimės, kad kitos nevyriausybinės organizacijos aktyviai kalbins politikus jiems ir jų atstovaujamam elektoratui rūpimais klausimais ir taip padės politikams priprasti prie bendravimo su visuomene ir skirtingomis elektorato grupėmis bei jų problemomis.