Klausimai, susiję su gyvenimu Jungtinėje Karalystėje

Šioje skiltyje rasite svarbios informacijos Jungtinėje Karalystėje (JK) gyvenančioms mišrioms šeimoms: leidimus gyventi JK, santuokos, sudarytos JK, bei JK gimusio vaiko įtraukimą į apskaitą Lietuvoje, JK pilietybės suteikimas LR piliečių vaikams.

Taip pat norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį, kad skiltyje ES/EEE teisė nurodyta informacija galioja visoms ES/EEE šalims, įskaitant ir JK, taigi nepamirškite užsukti ir ten.

bendruomene baneris tekstas

 jk rinkimai 300x200Gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje (toliau JK) ne paslaptis, kad artėja parlamento rinkimai šioje šalyje. Jie įvyks gegužės 7 dieną. Nors ES piliečiai, net ir turintys nuolatinio gyventojo JK statusą, balsuoti šiuose rinkimuose negali, tačiau greičiausiai domisi partijų programomis ir laukia rinkimų rezultatų. Kodėl? Ogi todėl, kad per šią rinkiminę kampaniją imigracijos tema buvo aptarinėjama kaip niekada anksčiau. Kai kurios partijos kaltino imigrantus dėl didžiosios dalies valstybės problemų, o kitos pripažino, kad imigrantai savo mokesčiais darė ženklų įnašą į šalies biudžetą.

Neturėjusiems laiko sekti ir domėtis partijų programomis ir tarpusavio debatais, siūlome susipažinti su kiekvienos partijos rinkiminiais pažadais, tiesiogiai liečiančiais JK imigrantus:

 

Konservatorių partija (Conservatives, arba Tories) 

- Pašalpas imigrantams žada mokėti tik po kelerių (nenurodė, kiek tiksliai) metų darbo JK ir mokesčių mokėjimo.

- Europos Sąjungos (toliau ES) piliečiams nebemokėti jokių pašalpų, kol jie neturi darbo. 

- Imigrantas iš ES, neradęs darbo per 6 mėnesius, turi palikti JK.

- Norint gauti socialinį būstą, ES piliečiai turi būti pragyvenę mažiausiai 4 metus toje savivaldybėje.

- "Pirma deportuok, o po to apeliuok" taktika bus taikoma visiems be išimties imigrantams, ne(be)turintiems teisės gyventi JK.  Bus siekiama šiuos asmenis kuo skubiau deportuoti, o apeliacija bus galima tik iš už JK ribų. Nebus daromos išimtys net šeimos išsiskyrimo atvejais. Išimtis tik pabėgėliams.

- Visi šeimininkai, nuomojantys būstus, bus įstatymų įpareigoti tikrinti savo nuomininkų imigracinį statusą.

- Bus rengiamas referendumas dėl išstojimo iš ES 2017 metais.

 

Liberaldemokratų partija (Liberal Democrats)

- JK liks ES nare.

- Bus vykdomi dokumentų patikrinimai įvažiuojant ir išvažiuojant iš JK.

- Bus trumpinamas pabėgėlio statuso, prieglobsčio prašymų tyrimo laikas.

- Bus suteikta galimybė nemokamai mokytis anglų kalbos. Privalomi anglų kalbos kursai visiems darbo biržoje užsiregistravusiems asmenims, kurių anglų kalba nėra pakankama darbo rinkai.

- Bus dažniau tikrinami darbdaviai, siekiant nustatyti, ar neįdarbina neteisėtai.

- Bus kruopščiau tikrinamos kolegijos ir mokslo centrai, siekiant nustatyti užsienio studentų sukčiavimus prašant vizų studijų pagrindu. Griežtesnės nuobaudos mokslo įstaigoms už bendradarbiavimą sukčiaujant.

- Užsienio studentai bus neįtraukiami į bendrą oficialią imigracijos statistiką, taip didinant jų skaičių, kadangi studentų mokesčiai daro didelį įnašą JK ekonomikai.

 

Darbo partija (Labour party)

- Išsaugoma narystė ES.

- Bus taikoma griežtesnė įvažiavimo ir išvažiavimo kontrolė

- Imigrantams bus neleidžiama imti jokių pašalpų pirmuosius 2 metus nuo atvažiavimo.

- Bus draudžiama užsienio įdarbinimo agentūrų veikla, nebeleidžiama užsienyje ieškoti darbuotojų JK įmonėms.

- Taps privaloma mokėti anglų kalbą visiems darbuotojams, dirbantiems viešajame sektoriuje.

- Darbo vizos: bus sudaromos sąlygos atvykti aukštos kvalifikacijos specialistams bei tų sričių profesionalams, kurių JK stinga. Bus ribojamas žemos kvalifikacijos/nekvalifikuotų asmenų imigracija.

- Žadami įstatymai, užkirsiantys kelią darbdaviams dirbtinai nekelti atlyginimų, išnaudojant pigią imigrantų darbo jėgą.

- Draus gauti pašalpas už vaikus, gyvenančius ne JK.

- Bus dvigubai ilginamas pereinamasis laikotarpis, ribojantis imigraciją naujoms ES narėms.

 

Jugtinės Karalystės Nepriklausomybės partija (UK Independence party, UKIP)

- JK išstos iš ES.

- Visi užsieniečiai, prieš atvažiuodami į JK, privalės turėti darbo kontraktus, kalbėti angliškai ir turėti gyvenamąją vietą.

- Visi be išimties užsieniečiai turės įsigyti privatų sveikatos draudimą. Nemokamos sveikatos paslaugos  bus teikiamos tik britams.

- Pašalpas galės gauti tik pragyvenusieji ir mokėjusieji mokesčius 5 ir daugiau metų. Nuolatinis leidimas gyventi bus suteikiamas po 10 metų darbo stažo.

- Nelegalūs imigrantai neteks teisės reabilituotis ir įteisinti savo statuso.

- Visi britai, norėdami atsivežti į šalį savo sužadėtinius, partnerius ir sutuoktinius, turės įrodyti savo santykių nuoširdumą (iki šiol santykiai yra laikytini nuoširdūs, nebent yra objektyvių požymių, kad jie tokie nėra ir jų nenuoširdumą turi įrodyti Migracijos Departamentas, JKNP siekia, kad visi santykiai būtų laikomi potencialiai fiktyviais ir pačios poros turėtų įrodyti, kad yra kitaip).

- ES studentai nebetenka mokestinių lengvatų ir už mokslą moka tiek pat  kiek ir ne ES piliečiai.

 

Žaliųjų Partija (Green Party)

- Bus pripažįstama Palestinos valstybė ir jos teisė į suverenumą.

- Bus išlaikoma narystė ES.

- Įsipareigojama formuoti tokią užsienio politiką, kuri mažintų karinių konfliktų skaičių, taigi natūraliai mažėtų pabėgėlių mastai. Taip pat bus siekiama užtikrinti vargingesnių šalių spartesnį ekologišką vystymąsi, kad mažėtų atskirtis tarp turtingų ir skurdžių valstybių, o kartu mažėtų ekonominių emigrantų skaičius.

- Bus įsipareigota įsileisti ir pasirūpinti pabėgėliais.

- Bus užtikrinamos ES piliečių laisvo judėjimo teisės.

- Nebebus taikomi finansiniai kriterijai nacionalinėms vizoms šeimos susijungimo pagrindu, ne tik sutuoktinių atveju, bet ir vaikų, vaikaičių, senelių bei globotinių atvejais.

- Užsienio studentams bus suteikiami leidimai dirbti JK du metus po universiteto baigimo ir studento vizos galiojimo pabaigos.

- Vizų skaičius užsienio studentams bus neribojamas.

- Suteikiamos vizos ne tik stambųjį, bet ir smulkųjį verslą siekiantiems plėtoti užsieniečiams.

- Nelegalūs imigrantai neturi būti suimami dėl savo imigracinio statuso, ypač senoliai, vaikai ir nėščios moterys.

- Bus grąžinta galimybė gauti nemokamą teisinę pagalbą imigraciniais klausimais.

- Bus organizuojami nemokami anglų kalbos kursai visiems kalbą norintiems patobulinti imigrantams.

- Bus suteikiama teisė natūralizuotis ilgamečiams neteisėtai šalyje gyvenantiems imigrantams iš šalių, kuriose nesaugu gyventi.

- Bus leista dirbti prašantiems pabėgėlio statuso bei jį gavusiems.

- Prekybos žmonėmis aukoms bus suteikiama galimybė likti šalyje.

 

Škotijos nacionalinė partija (Scotish National Party, SNP)

- Bus išlaikoma narystė ES.

- Bus siekiama, kad referendumo dėl narystės atveju išstojama iš ES būtų tik pritarus visoms be išimties Jungtinės Karalystės valstybėms: Škotijai, Anglijai, Velsui ir Šiaurės Airijai.

- Paprastesnis darbo vizų išdavimas prieš tai JK studento vizą turėjusiems užsieniečiams.

 

Velso partija (Party of Wales)

- JK liks ES nare.

- Priims daugiau pabėgėlių, skatins ekonomiškai naudingą imigraciją.

 

Trumpai apie tai, kaip vyksta JK rengiami rinkimai

Pirmiausia, kiekvienas pilnametis šalies gyventojas yra įpareigotas pasitikrinti, ar turi balso teisę (Lietuvos piliečiai turi teisę balsuoti savivaldos rinkimuose, Europos parlamento rinkimuose, kai kuriuose referendumuose), o tada – pasirūpinti, kad būtų užsiregistravę balsavimo registre, tai galite padaryti paspaudę čia.

Balsuoti JK galima trimis būdais: pirmasis, kai balsuojama asmeniškai balsavimo apylinkėje; antrasis, kai balsuojama paštu; ir trečiasis, kai balsuojama pagal įgaliojimą. Balsuojantysis gali įgalioti kitą asmenį balsuoti už save, jei tą dieną dirba, keliauja, serga ar dėl kitokių priežasčių negali pats balsuoti.

Kelios dienos prieš rinkimus visi užsiregistravę rinkėjai paštu gauna balsavimo korteles (angliškai poll cards), ant jų yra nurodyta: artimiausios apylinkės adresas, balsavimo diena bei laikas.

Balsavimas JK vyksta vieną paskirtą dieną nuo 7 val. iki 22 val.

Mums, lietuviams, turi būti neįprasta, kad keliauti į rinkimų apylinkę galima be jokio asmens dokumento ar balsavimo kortelės. Atėję į balsavimui skirtą patalpą (tai paprastai būna mokykla ar bendruomenės susirinkimams skirtas pastatas) darbuotojams reikia pasakyti savo vardą, pavardę ir adresą. Darbuotojai, radę jus sąrašuose, paduos balsavimo biuletenį, kurį turite užpildyti anonimiškai ir konfidencialiai bei įmesti į tam skirtą urną

Jeigu nesame tikri, ar esame rinkėjų sąrašuose, galime sužinoti susisiekę su savo savivaldybės balsavimo skyriumi (balsavimo skyriaus duomenis rasime suvedę savo pašto kodą čia (laukelis puslapio dešinėje).

Rinkimus laimi ta partija, kuri turi daugiausiai rinkimus laimėjusių kandidatų.