bendruomene baneris tekstas

SOLVIT 300x200Kas yra SOLVIT?

SOLVIT yra Europos Sąjungos (toliau ES) piliečio teises atstovaujanti bei tarpininkavimo keliu skundus padedanti spręsti tarnyba. Jos veikimą užtikrina ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos nacionalinės administravimo institucijos.

Kada SOLVIT gali padėti?

SOLVIT gali jums padėti, jeigu:

 • kitos ES šalies viešosios valdžios institucijos pažeidė ES jums užtikrinamas piliečio arba įmonės teises ir
 • jūs (dar) nesikreipėte į teismą (išimtis: SOLVIT gali padėti, jei skundas teismui pateiktas administracine tvarka).

SOLVIT gali jums padėti sprendžiant žemiau išvardytus klausimus.

 • Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimas.
 • Vizos ir teisės gyventi šalyje.
 • Prekyba ir paslaugos (įmonėms).
 • Transporto priemonės ir vairuotojo pažymėjimai.
 • Išmokos šeimai.
 • Teisės į pensiją.
 • Darbas užsienyje.
 • Bedarbio pašalpos.
 • Sveikatos draudimas.
 • Galimybė mokytis.
 • Tarptautinis kapitalo judėjimas ir mokėjimai.
 • PVM grąžinimas.

SOLVIT negali padėti:

 • jeigu jūsų bendrovei kilo problemų su kita bendrove;
 • dėl su vartotojo teisėmis susijusių problemų;
 • jeigu siekiate žalos atlyginimo;
 • jeigu kreipėtės į teismą (kadangi SOLVIT sprendžia problemas neteisminiu keliu, ši tarnyba negali veikti tuo pačiu metu, kai byla oficialiai nagrinėjama teisme).

Kaip dirba SOLVIT?

Jūsų klausimą sprendžia du SOLVIT centrai:

 • jūsų SOLVIT centras – vietos centras;
 • SOLVIT centras toje šalyje, kurioje kilo problema – pagrindinis centras.

Kai kreipiatės į SOLVIT su prašymu padėti išspręsti problemą, vietos centras:

 • susisieks su jumis per 1 savaitę ir, jei reikės, paprašys suteikti papildomos informacijos;
 • patikrins, ar jūsų problema priklauso SOLVIT kompetencijai;
 • parengs bylą ir pateiks ją pagrindiniam SOLVIT centrui.

SOLVIT vietos centras jus reguliariai informuos apie tai, kaip sekasi spręsti jūsų problemą. Nedvejodami į jį kreipkitės, jei jums reikia naujausių duomenų apie problemos sprendimo eigą.

Visus skundus SOLVIT stengiasi išspręsti per 10 savaičių.

Kaip kreiptis į SOLVIT?

Patogiausia ir paprasčiausia yra kreiptis užpildant paraišką internetiniame SOLVIT puslapyje.

Kreiptis galite tiek per savo kilmės šalies atstovybę, tiek per šalies, kurioje iškilo problema, skyrių. Tiesiog pasirinkite atitinkamą šalį oficialioje SOLVIT internetinėje svetainėje.

Svarbu: visos SOLVIT teikiamos paslaugos yra nemokamos.

 

Šaltinis:

http://ec.europa.eu/solvit